ข้อมูลท้องถิ่น

กองกำกับการ1

 • เพชรบุรี
 • กาญจนบุรี
 • นครปฐม
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • ราชบุรี
 • สมุทรสงคราม
 • สมุทรสาคร
 • สุพรรณบุรี

กองกำกับการ2

 • เกาะสมุย
 • กระบี่
 • ชุมพร
 • นครศรีธรรมราช
 • พังงา
 • ภูเก็ต
 • ระนอง
 • สุราษฎร์ธานี

กองกำกับการ3

 • ตรัง
 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
 • พัทลุง
 • ยะลา
 • สงขลา
 • สตูล