ประกาศกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว จำนวน 353 คน ระยะเวลา 7 เดือน (มีนาคม ถึง กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ประกาศกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว

เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว จำนวน 353 คน

ระยะเวลา 7 เดือน (มีนาคม ถึง กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

บทความล่าสุด

ติดตามเรา