ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเ

อ่านต่อ »
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๒ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเ

อ่านต่อ »
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๒ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเ

อ่านต่อ »
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเ

อ่านต่อ »
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 1,600 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 131 คัน และรถสายตรวจรถยนต์ขนาด 2,000-2,500 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ไฟล์ร่างขอ

อ่านต่อ »