ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๒ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง