พล.ต.ท. เชษฐา โกมลวรรธนะ จตร.(หน.จต) ส่งมอบงานในหน้าที่ ผบช.ทท. ให้กับพล.ต.ท. นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ ผบช.ทท. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บช.ทท.

วันที่ 1 ตุลาคม 2563

พล.ต.ท. เชษฐา โกมลวรรธนะ จตร.(หน.จต) ส่งมอบงานในหน้าที่ ผบช.ทท. ให้กับพล.ต.ท. นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ ผบช.ทท. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บช.ทท.

บทความล่าสุด

ติดตามเรา