แนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย