ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ บช.ทท. ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบ ( ไฟล์ .pdf 1 จำนวน ไฟล์ ) ปร […]