ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๒ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครง […]

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๒ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกว […]

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงกา […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 1,600 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 131 คัน และรถสายตรวจรถยนต์ขนาด 2,000-2,500 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ไฟล์ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และเอกสา […]

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศกองบัญชาการตำ […]

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ๑ แห่ง (ในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

TOR โครงการบูรณาการระบบบริการรับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยว 1155 และศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวแบบรวมศูนย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 7 เดือน (มี.ค.-ก.ย.63)

โครงการบูรณาการระบบบริการรับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยว 1155 […]