top of page

Tue, Dec 20

|

ณ สัทธา อุทยานไทย

งานจัดแสดงแสงไฟ NaSatta Light Festival

เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในกิจกรรมพิเศษ NaSatta Light Festival งานจัดแสดงไฟประดับสุดอลังการ โดยการเข้าชมแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบกลางวัน 08.30 – 17.00 น. และรอบกลางคืน (งานจัดแสดงไฟประดับ) 18.00 – 22.00 น. พร้อมการแสดงและกิจกรรมมากมาย รอให้ทุกคนมาสัมผัส

Time & Location

Dec 20, 2022, 7:00 PM

ณ สัทธา อุทยานไทย, 41/1 ถ. สมุทรสงคราม - บางแพ ตำบล วังเย็น อำเภอบางแพ ราชบุรี 70160 ประเทศไทย

Share this event

bottom of page