top of page

Thu, Mar 02

|

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง

งานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2566

สาธิตการเขียนผ้าพระบฏประกวดการเขียนผ้าพระบฏและนิทรรศการผ้าพระบฏ 4 ภาคตลาดขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองการผลิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา อาทิ การประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ การประกวดสวดมนต์อารธนาในศาสนพิธี การประกวดบรรยายธรรม สวดมนต์ฟังธรรมเจริญจิตภาวนา พิธีสวดด้านเป็นต้น

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
ดูอีเวนท์อื่น
งานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2566
งานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2566

Time & Location

Mar 02, 2023, 12:00 AM – Mar 06, 2023, 12:00 AM

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง, 435 ถ. ราชดำเนิน ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 ประเทศไทย

About the event

สาธิตการเขียนผ้าพระบฏประกวดการเขียนผ้าพระบฏและนิทรรศการผ้าพระบฏ 4 ภาคตลาดขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองการผลิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา อาทิ การประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ การประกวดสวดมนต์อารธนาในศาสนพิธี  การประกวดบรรยายธรรม สวดมนต์ฟังธรรมเจริญจิตภาวนา พิธีสวดด้านเป็นต้น การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และศิลปินพื้นบ้าน การกวนข้าวยาคู พิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน พิธีทำบุญตักบาตรพิธีอัญเชิญและถวายผ้าพระบฏ พระราชทาน และ พิธีเวียนเทียน กิจกรรม มานะ มาฆะ มานครฯ

2-4 มี.ค. 66 พิธีสวดด้าน 09.00 น. ณ พระวิหารคด วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

2 มี.ค. 66 สวดมนต์ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา 09.00, 14.00 น. ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

3 มี.ค. 66 กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา 08.30-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 09.30 น. พิธีส่งมอบผ้าพระบฎพระราชทานให้อำเภอปากพนัง ณ โรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง

- พิธีกวนข้าวยาคู ณ บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร - พิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน ณ โรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง

ชาวนครฯได้น้อมจิตศรัทธาจัดงานขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อสมโภชน์องค์พระบรมธาตุเจดีย์ สืบสานงานประเพณีอันเก่าแก่ และส่งเสริมแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงวันที่ 2-6 มีนาคม 2566 โดยกิจกรรม "มานะ มานครฯ มาหาศรัทธา" ประกอบด้วย

พิธีสวดด้าน

สวดมนต์ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา

มหกรรมเครื่องถมนครฯ “ชมหลาด ถมนครฯ”

พิธีกวนข้าวยาคู

เสวนา : “ตำนานเรื่องเล่าผ้าพระบฏ”

ผู้ว่าฯ ชวนทอล์ค “มาฆะ มานะ มานครฯ”

โขน เรื่องรามเกียรติ์ “พรหมพงศ์ วงศ์อสุรา”

พิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน

เสวนา : “เครื่องถมเมืองนครฯ”

พิธีทำบุญตักบาตร

ริ้วขบวนผ้าพระบฏพระราชทาน

ศิลปวัฒนธรรม “โนราบูชาพระธาตุ” เป็นพุทธบูชา

พิธีถวายผ้าพระบฏ

พิธีเวียนเทียนมาฆบูชา

ครั้งแรกเปิดศักราชใหม่ ด้วยความยิ่งใหญ่ของนาฏลีลา เบื้องหน้าพระบรมธาตุนครฯ โขน เรื่องรามเกียรติ์ในงาน “มาฆะ มานะ มานครฯ” ประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ นครศรีธรรมราช ชุด “พรหมพงศ์ วงศ์อสุรา” ตอน นารายณ์ปราบนนทุก ขับพิเภก และพุ่งหอกกบิลพัสดุ์

วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา  ๑๙:๐๐ น.

ณ เวทีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

บริเวณหน้าพระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.thailandfestival.org/content/4129

Share this event

bottom of page