top of page

Sun, May 01

|

วัดละมุด

ประเพณี อัฐมีบูชา 126 ปี

กิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ เผยแผ่ ศาสนา และ วัฒนธรรมท้องถิ่น

Time & Location

May 01, 2022, 7:00 PM

วัดละมุด, ตำบล วัดละมุด อำเภอนครชัยศรี นครปฐม 73120 ประเทศไทย

Share this event

bottom of page