top of page

Sat, Oct 01

|

วัดบึงสวาย

เทศกาลออกพรรษา

ตักบาตรน้ำผึ้ง ตักบาตรดอกไม้ วัฒนธรรมไทยมอญ

Time & Location

Oct 01, 2022, 7:00 PM

วัดบึงสวาย, หมู่ 10 รางกําหยาด, ตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม, 73130 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน นครปฐม 73130 ประเทศไทย

Share this event

bottom of page