top of page

พ. 13 เม.ย.

|

วัดทุ่งลาดหญ้า

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ

1.จัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 2.จัดให้มีการให้ความรู้เรื่อง “การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ” 3.จัดให้มีเทศน์ 1 กัณฑ์ 4.มีการแสดงโชว์เพลงพื้นบ้าน เช่น ลูกช่วง รำกลองยาว ออกกำลังกายด้วยวิถีแบบไทยและกีฬาพื้นบ้านตะกร้อห่วง 5.จัดให้มีการเลี้ยงอาหารสำหรับผู้สูงอายุ 6.จัดให้มีการรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
ดูอีเวนท์อื่น

เวลาและสถานที่

13 เม.ย. 2565 06:00

วัดทุ่งลาดหญ้า, หมู่ 1, ตําบลลาดหญา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี, 71190 ตำบล ลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71190 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page