top of page

อา. 01 พ.ค.

|

หน่วยพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนค

น้ำตกผาตาด

1.เที่ยวชม เล่นน้ำหมายเหตุขึ้นอยู่กับสถานการร์น้ำป่า สัตว์ป่าบุกรุก ภัยพิบัติต่างๆ ฯลฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้

เวลาและสถานที่

01 พ.ค. 2565 19:00 – 31 พ.ค. 2565 23:00

หน่วยพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนค, MQ2F+2F3 ตำบล หินดาด อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page