top of page

ส. 31 ธ.ค.

|

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

พิธีสวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ 2565 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

พิธีสวดมนต์ข้ามปี (18.00 – 24.00 น.) และพิธีบวชเนกขัมมะบารมี

เวลาและสถานที่

31 ธ.ค. 2565 19:00 – 01 ม.ค. 2566 23:00

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร, ทล 321 ถ. มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page