top of page

อ. 01 พ.ย.

|

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

ร่วมงานบุญสืบสานประเพณีไทย 1 เดียวในประเทศ ปิดทองพระประจำปี และลอยกระทงสวรรค์

งานปิดทองไหว้พระ (หลวงพ่อสังข์) พระพุทธไสยาสน์สมัยทวารวดี นมัสการรอยพระพุทธบาทจำลองสมัยทวารวดี บูชาเจ้าพ่อจักรนารายณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สมัยทวารวดี กิจกรรมลอยกระทงสวรรค์ การประกวดนางงามทวาราวดี รำวงย้อนยุค การแสดงลิเก การจัดจำหน่ายคาราวานสินค้าต่างๆ และมหรสพต่างๆ ฯลฯ

เวลาและสถานที่

01 พ.ย. 2565 19:00

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม , วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม ถนนท้องถิ่น สพ. 2098 (ค่ายลูกเสือ ตำบล อู่ทอง อำเภออู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page