top of page
ค้นหา

กิจกรรม " วันตำรวจ " ประจำปี พ.ศ.2565

วันนี้ (17 ต.ค. 65) เวลา 08.00 น. กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวจัดกิจกรรม " วันตำรวจ " ประจำปี พ.ศ.2565 ณ บริเวณลานหน้าอาคารที่ทำการ บช.ทท. โดยมี พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผบช.ทท. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาและข้าราชการในสังกัด บช.ทท. ในการนี้ คุณวิรญา พรหมายน ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจท่องเที่ยวและคณะฯ รวมทั้งคณะที่ปรึกษา บช.ทท. ได้เข้าร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้

ต่อมาเวลา 09.00 น. ผบช.ทท. พร้อมคณะฯ ได้ทำการมอบเงินและบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ เขตลาดกระบัง กทม. โดยมีผู้แทนจากสถานสงเคราะห์ฯ เป็นผู้รับมอบ

เวลา 09.30 น. คณะที่ปรึกษา บช.ทท. ได้ทำพิธีมอบจักรยานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 68 คัน เพื่อใช้เป็นสายตรวจรถจักรยาน บช.ทท. ในภารกิจปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตรา ป้องกัน ปราบปราม ให้บริการ ให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยว โดย ผบช.ทท. พร้อมคณะฯ เป็นผู้รับมอบ สำหรับรถจักรยานที่ได้รับมอบในครั้งนี้ จะนำไปใช้สนับสนุนภารกิจการออกตรวจรักษาความปลอดภัยสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค 2656 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-20 พ.ย. 65 นี้ด้วย


Commentaires


bottom of page