top of page
ค้นหา

จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.ท.มนต์ชัย มะลิพวง รอง ผกก.๒ บก.ทท.๒, พ.ต.ต.ธนวินท์ พวงมะลิ สว.ส.ทท.๒ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว) โดยเป็นงบประมาณของจังหวัดเชียงราย มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๗๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๕ ณ โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ท เชียงราย โดยมี นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฯดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page