top of page
ค้นหา

จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.ท.มนต์ชัย มะลิพวง รอง ผกก.๒ บก.ทท.๒, พ.ต.ต.ธนวินท์ พวงมะลิ สว.ส.ทท.๒ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว) โดยเป็นงบประมาณของจังหวัดเชียงราย มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๗๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๕ ณ โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ท เชียงราย โดยมี นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฯโพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ในวันที่ 17 ม.ค.66 พ.ต.ท.เทพทัฬห์ ขจรเกียรติอาชา สว.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.2 พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.2 ร่วมเข้าพบ คุณภาวนา ประจิตร์ ผอ.ททท.สนง.นครราชสีมา และ นายชนม์บันลือ วรรธน