top of page
ค้นหา

ตรวจเยี่ยม จุดให้บริการประชาชน ท่าอากาศยานเชียงใหม่

วันที่ 12 ธ.ค. 2565 เวลา 14.30 น. พ.ต.ท.มกรา ศรีสกุลพิสุทธิ์ ได้มาตรวจเยี่ยม จุดให้บริการประชาชน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พบ จ.ส.ต.หญิง พรนภัส ชัยบัน และ เจ้าหน้าช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว พร้อม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ อยู่ปฎิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งได้กำชับสั่งการให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ในวันที่ 17 ม.ค.66 พ.ต.ท.เทพทัฬห์ ขจรเกียรติอาชา สว.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.2 พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.2 ร่วมเข้าพบ คุณภาวนา ประจิตร์ ผอ.ททท.สนง.นครราชสีมา และ นายชนม์บันลือ วรรธน