top of page
ค้นหา

ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ช่วยเหลือน้ำท่วม


" ตำรวจท่องเที่ยวลงพื้นที่ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ "

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 นาฬิกา

เจ้าหน้าที่สายตรวจตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย


bottom of page