top of page
ค้นหา

นายตำรวจประสานงานประเทศญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเดินทางมาเยือนกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวหา


วันนี้ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 11:00น. Mr.Yuichiro Doi และ Mr.Kobayashi Satoshi นายตำรวจประสานงานประเทศญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเดินทางมาเยือนกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวหารือร่วมกันเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมที่จะมีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวในช่วง high season ที่จะถึงนี้

ดู 57 ครั้ง
bottom of page