top of page
ค้นหา

ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมงานเปิดใช้ระบบใบสั่งงานมัคคุเทศก์

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมงานเปิดใช้ระบบใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (Job Order Online ภายใต้หัวข้อ "สั่งงานง่าย รับงานไว ท่องเที่ยวมั่นใจไปกับทัวร์" โดยมีการจัดอบรมวิธีการใช้งานให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ผ่านระบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 18 ก.พ.65 เวลา 08.30-13.00 น. ผ่าน Facebook Live ของกรมการท่องเที่ยวhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=315611917277935&id=100064873869283

ดู 300 ครั้ง
bottom of page