top of page
ค้นหา

ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมงานเปิดใช้ระบบใบสั่งงานมัคคุเทศก์

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมงานเปิดใช้ระบบใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (Job Order Online ภายใต้หัวข้อ "สั่งงานง่าย รับงานไว ท่องเที่ยวมั่นใจไปกับทัวร์" โดยมีการจัดอบรมวิธีการใช้งานให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ผ่านระบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 18 ก.พ.65 เวลา 08.30-13.00 น. ผ่าน Facebook Live ของกรมการท่องเที่ยวดู 327 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Комментарии


bottom of page