top of page
ค้นหา

ผบก.ทท.2 ตรวจเยี่ยม กก.3 และมอบนโยบายฯ


วันที่ ๑ พ.ย.๖๕ เวลา ๑๐:๐๐ น. พล.ต.ต.ฐากูร นิ่มสมบุญ ผบก.ทท.๒ ได้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กก.๓ บก.ทท.๒ และ ส.ทท.๑ กก.๓ บก.ทท.๒ พบ พ.ต.อ.ชุมพล พิศลย์กุลพันธ์ ผกก.๓ บก.ทท.๒ ,พ.ต.ท.อัครเดช พรมโพธิ์ รอง ผกก.๓ บก.ทท.๒ ,พ.ต.ท.ณัฐวิทย์ ใจชมชื่น รอง ผกก.๓ บก.ทท.๒, พ.ต.ท.หญิง พัชร์ชวัล พาหิรัญรัศน์ สว.กก.๓ บก.ทท.๒, พ.ต.ท.นัฐวุฒิ บุญโห้ สว.กก.๓ บก.ทท.๒, พ.ต.ท.กฤษฎา จันทร์อุทัย สว.ส.ทท.๑ กก.๓ บก.ทท.๒ ,พ.ต.ท.ปฏิญญา เนียมหอม สว.ส.ทท.๒ กก.๓ บก.ทท.๒ ,

พ.ต.ต.กฤตภาส อุดมแก้วกาญจน์ สว.ส.ทท.๓ กก.๓ บก.ทท.๒

และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ จึงได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ กฏหมาย โดยให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และห้ามมิให้เข้าไปยุ่งกับยาเสพติด หรือสิ่งผิดกฏหมายอื่น ๆ อย่างเด็ดขาด

ดู 126 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page