top of page
ค้นหา
  • TTPD3

พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผบช.ทท. ตรวจเยี่ยมติดตาม

พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผบช.ทท. พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา บช.ทท. ซึ่งได้เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เวลา 11.00 น.

พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผบช.ทท. พร้อมคณะที่ปรึกษา บช.ทท. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติราชการ สถานีตำรวจท่องเที่ยว4กก.2บก.ทท.3 พบ พ.ต.ท.ภัทรินทร์ สุทธิภัทรธรรม สว.ส.ทท.4 (สุราษฎร์ธานี)กก.2 บก.ทท.3 อยู่ปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดได้ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ ผบช.ทท ได้มอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3 (สุราษฎร์ธานี) อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี


เวลา 11.30 น.

ได้ร่วมประชุมพบปะ ร่วมกับที่ปรึกษาตำรวจท่องเที่ยวประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายกสมาคมโรงแรม, นายกสมาคมท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สุราษฎร์ธานี) ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬา,นายทะเบียนมัคคุเทศก์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ,เพื่อร่วมประชุมหารือรับทราบถึงปัญหาด้านการท่องเที่ยวภายในพื้นที่

เวลา12.30น. ได้ประชุมมอบนโยบายแก่ข้าราชการตำรวจท่องเที่ยวในสังกัด


เวลา 14.30 น.

พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผบช.ทท. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมตู้บริการตำรวจท่องเที่ยวไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี พบ พ.ต.ท.ภัทรินทร์ สุทธิภัทรธรรม สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3 ด.ต.สัญญา เสมียนเพชร ผบ.หมู่ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3 จ.ส.ต.มงคลชัย เอ้งฉ้วน ผบ.หมู่ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3 พร้อมด้วยอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว อยู่ปฎิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจในการตรวจเยี่ยมได้กล่าวให้กำลังใจ พร้อมแจ้งข้อสั่งการและมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


เวลา 15.30 น.

พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผบช.ทท. และคณะฯ ได้เดินทางเข้าสักการะบูชาพระบรมธาตุไชยา ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโบราณสถานที่สำคัญและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.สุราษฎร์ธานี
ดู 54 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page