top of page
ค้นหา
  • TTPD3

พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผบช.ทท. ตรวจเยี่ยมติดตาม

พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผบช.ทท. พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา บช.ทท. ซึ่งได้เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เวลา 11.00 น.

พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผบช.ทท. พร้อมคณะที่ปรึกษา บช.ทท. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติราชการ สถานีตำรวจท่องเที่ยว4กก.2บก.ทท.3 พบ พ.ต.ท.ภัทรินทร์ สุทธิภัทรธรรม สว.ส.ทท.4 (สุราษฎร์ธานี)กก.2 บก.ทท.3 อยู่ปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดได้ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ ผบช.ทท ได้มอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3 (สุราษฎร์ธานี) อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี


เวลา 11.30 น.

ได้ร่วมประชุมพบปะ ร่วมกับที่ปรึกษาตำรวจท่องเที่ยวประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายกสมาคมโรงแรม, นายกสมาคมท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สุราษฎร์ธานี) ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬา,นายทะเบียนมัคคุเทศก์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ,เพื่อร่วมประชุมหารือรับทราบถึงปัญหาด้านการท่องเที่ยวภายในพื้นที่

เวลา12.30น. ได้ประชุมมอบนโยบายแก่ข้าราชการตำรวจท่องเที่ยวในสังกัด