top of page
ค้นหา
  • TTPD3

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาการนายกรัฐมนตรี และคณะฯ เดินทางลงมาตรวจราชการ

#รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบุคคลสำคัญ

#พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ #รองนายกรัฐมนตรี

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 09:00 น.

พ.ต.ท.นิติพงศ์ มหศักดิ์สุนทร สว.ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.3, ร.ต.ต.นิรันดร์ เขมากรณ์ ร้อยเวรประจำวัน และสายตรวจตำรวจท่องเที่ยวเขต 2 (ปูดำ-สนามบิน) ปฏิบัติหน้าที่ ร่วมตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่และหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดกระบี่ อำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาการนายกรัฐมนตรี และคณะฯ เดินทาง

ลงมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
Commentaires


bottom of page