top of page
ค้นหา
  • TTPD3

พิธีเปิดงานประเพณี ลากพระแข่งเรือเพรียว ประจำปี 2565 อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 8 ต.ค.2565 (เวลา 14:00 น.)

พ.ต.ท.ภัทรินทร์ สุทธิภัทรธรรม สว.สท.4 กก.2 บก.ทท.3 พร้อมชุดสายตรวจท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช อำนวยความสะดวกและดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช รายละเอียด ดังนี้

- เวลาประมาณ 15:30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา​ เดินทางมาถึงหาดแพรกเมือง ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ร่วมปล่อยพันธ์ปู จำนวน 9,999,999 ตัว

- เวลาประมาณ 17:00น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายใต้ กิจกรรมวิ่ง “Run for Luck, Huasai 2022 พร้อมด้วยดร.นาที รัชกิจประการ ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

- เวลาประมาณ 19:30 น. ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี ลากพระแข่งเรือเพรียว ประจำปี 2565 อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชดู 76 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page