top of page
ค้นหา

รอง ผบก.ตรวจเยี่ยม สถานีเชียงใหม่

วันที่ 22 ตุลาคม 2565 พ.ต.อ.พัลลภ สุภิญโญ รอง ผบก.ทท.2 ได้มาตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแด่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดให้บริการตำรวจท่องเที่ยวท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ พบ จ.ส.ต.หญิง พรนภัส ชัยบัน และ คุณอรกานต์ กันทา เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ได้เน้นย้ำการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว และการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกและ สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว


コメント


bottom of page