top of page
ค้นหา

ร่วมทำการฝึกทบทวน ข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.๑ บก.ทท.๒

วันนี้ ๗ ก.ค.๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.วิเชียร วชิรแสงไพโรจน์ ผกก.๑ บก.ทท.๒ มอบหมายให้ พ.ต.ท.เทพทัฬห์ ขจรเกียรติอาชา สว.ส.ทท.๒ กก.๑ บก.ทท.๒ พ.ต.ต.รัฐปิติ ประเสริฐสน สว.ส.ทท.๑ กก.๒ บก.ทท.๒ และ พ.ต.ต.ศุภรัตน์ มีปรีชา สว.ส.ทท.๖ กก.๑ บก.ทท.๒ ร่วมทำการฝึกทบทวน ข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.๑ บก.ทท.๒ ตามโครงการฝึกทบทวนยุทธวิธีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ทท. ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๓ (ศฝร.ภ.๓) ต.จอหอ อ.เมือง จว.นครราชสีมา
ดู 32 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page