top of page
ค้นหา

ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ (Rest Area)

วันที่ 29 ธ.ค. 65 ส.ทท.3 กก.3 บก.ทท.2 โดย ชป.กำแพงเพชร พร้อม นศ.ฝึกประสบการณ์ ร่วมพิ

ธีเปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ (Rest Area) และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ.2566 ณ บริเวณถนนพหลโยธิน หน้างานสวนป่ากำแพง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพขร โดย น.ส.สุพัตรา คล้ายทิม รอง ผวจ.กำแพงเพขร เป็นประธานฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ, ภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิด

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ในวันที่ 17 ม.ค.66 พ.ต.ท.เทพทัฬห์ ขจรเกียรติอาชา สว.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.2 พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.2 ร่วมเข้าพบ คุณภาวนา ประจิตร์ ผอ.ททท.สนง.นครราชสีมา และ นายชนม์บันลือ วรรธน