top of page
ค้นหา

ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ (Rest Area)

วันที่ 29 ธ.ค. 65 ส.ทท.3 กก.3 บก.ทท.2 โดย ชป.กำแพงเพชร พร้อม นศ.ฝึกประสบการณ์ ร่วมพิ

ธีเปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ (Rest Area) และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ.2566 ณ บริเวณถนนพหลโยธิน หน้างานสวนป่ากำแพง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพขร โดย น.ส.สุพัตรา คล้ายทิม รอง ผวจ.กำแพงเพขร เป็นประธานฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ, ภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิด

ดู 17 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page