top of page
ค้นหา

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจท่องเที่ยว " สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากสหกรณ์​ บช.ทท. "📢 "ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจท่องเที่ยว จำกัด ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 4 ต.ค.65" 📢


สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากสหกรณ์​ เพียงแค่สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจท่องเที่ยว​ จำกัด


ผู้มีสิทธิสมัคร​

ข้าราชการตำรวจ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

1. สามารถ "สมัครสมาชิกได้ทันที เพื่อการออม ค่าหุ้น เงินฝาก รวมถึงสวัสดิการต่างๆ" เช่น จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อุปสมบท สมรส คลอดบุตร ฯลฯ

แต่หากสมาชิกจะขอสินเชื่อสหกรณ์ และเป็นสมาชิกสหกรณ์อื่น ต้องทำเรื่องโอนย้ายสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจท่องเที่ยว


2. มีสิทธิ์ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากสูงถึง 3.5%


3. สามารถรวมหนี้สินจากสถาบันการเงินอื่นมายื่นกู้เพื่อปิดบัญชีเงินกู้ของสถาบันการเงินอื่น เพียง 5.5% หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด


4. มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนจากผลการดำเนินงานของสหกรณ์


5. ค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกฯ 100 บาท เพียงท่านยื่นเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการและสำเนาสมุดเงินฝาก ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจท่องเที่ยว จำกัด ชั้น M อาคาร บช.ทท.

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comentários


bottom of page