top of page
ค้นหา

ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 ร่วมสนับสนุนอาหารเเละเครื่องดื่มแก่ประชาชน “ประเพณีเตียวขึ้นดอย”

อัปเดตเมื่อ 24 พ.ค. 2565


เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.30 นาฬิกา ที่ผ่านมา

พ.ต.ท.มกรา ศรีสกุลพิสุทธิ์ สว.ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 , เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ พร้อมประชาชน(ผู้ร่วมสนับสนุน)


ร่วมสนับสนุนอาหารน้ำดื่ม แก่ประชาชนเเละนักท่องเที่ยว ที่มาร่วม " ประเพณีเตียวขึ้นดอย สืบฮีตตามฮอย ไหว้สาป่ารมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ 2565 " บริเวณหน้าสถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ โดยมีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Comentários


bottom of page