top of page
ค้นหา

เข้าร่วมกิจกรรม Kick off การบูรณาการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

วันที่ 26 ธ.ค.65 เวลา 15.00 น. พ.ต.ท.บัญชา สังข์แจ่ม สว.ส.ทท.5 กก.1 บก.ทท.2 พร้อมด้วยสายตรวจ ตำรวจท่องเที่ยว และอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม Kick off การบูรณาการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมKick off ผู้ปฏิบัติงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 พร้อมให้โอวาท และกล่าวคำปฏิญาณตน "รวมเป็นพลังแผ่นดินในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน) โดยมี นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม


โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ในวันที่ 17 ม.ค.66 พ.ต.ท.เทพทัฬห์ ขจรเกียรติอาชา สว.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.2 พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.2 ร่วมเข้าพบ คุณภาวนา ประจิตร์ ผอ.ททท.สนง.นครราชสีมา และ นายชนม์บันลือ วรรธน