top of page
ค้นหา

เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลดนตรีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.ต.ธนวินท์ พวงมะลิ สว.ส.ทท.๒ กก.๒ บก.ทท.๒ ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลดนตรีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖โดยมี ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วยสื่อมวลชน ณ.ร้านกาแฟชีวิตธรรมดา ร่องเสือเต้นซอย ๓ ถ.แม่กก อ.เมือง จ.เชียงราย

Comments


bottom of page