top of page
ค้นหา

เข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานไฟพระฤกษ์ ณ พระราชวังสวนจิตรดา

วันที่ 13 ธ.ค.65 เวลา 14.30-19.00 น. พ.ต.ท.มกรา ศรีสกุลพิสุทธิ์ สว.ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 (เชียงใหม่)เข้าร่วมร่วมกับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ ททท. และ ทกจ. เข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานไฟพระฤกษ์ ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 “เทียนนกแก้วเกมส์” ณ พระราชวังสวนจิตรดา กรุงเทพฯKommentare


bottom of page