top of page
ค้นหา

เชียงใหม่เตรียมเปิดการท่องเที่ยว

วันที่ 20 ต.ค.65 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.มกรา ศรีสกุลพิสุทธิ์ สว. ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 และ ร.ต.อ.แสนยากร ตรวจพล รอง สว.ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดการท่องเที่ยวหลังจากการแพร่ระบาดเลื่อไวรัสโควิด 19 โดยมี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย โดย ตร.ทท. เสนอให้มีการทำโครงการ “รถเช่าปลอดภัย”Comments


bottom of page