top of page
ค้นหา

แถลงข่าว “กระทรวงการต่างประเทศ”ศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์ (Situation Command Center: SCC)


แถลงข่าว “กระทรวงการต่างประเทศ”ศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์ (Situation Command Center: SCC) - เหตุยิงภายในห้างสรรพสินค้าเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566


** รักษาการผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว แถลงถึงมาตรการการป้องกันเหตุในอนาคต (ตั้งแต่นาทีที่ 23 เป็นต้นไป)**


https://fb.watch/nvCerBCtui/?mibextid=ifW6Jt

bottom of page