top of page
ค้นหา

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามเอกสาร

ลำดับที่ 9 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง สถานีตำรวจท่องเที่ยวนครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ตก อ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ และ

ลำดับที่ 10 โครงการก่อสร้างที่ทำการพร้อมครุภัณฑ์ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


Comments


bottom of page