TOR โครงการบูรณาการระบบบริการรับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยว 1155 และศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวแบบรวมศูนย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 7 เดือน (มี.ค.-ก.ย.63)

โครงการบูรณาการระบบบริการรับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยว 1155

และศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวแบบรวมศูนย์

ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 7 เดือน (มี.ค.-ก.ย.63)

บทความล่าสุด

ติดตามเรา