top of page

กิจกรรมผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
พล.ต.ต.ฐากูร นิ่มสมบุญ - ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2.jpg

พลตำรวจตรี ฐากูร นิ่มสมบุญ

ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2

ผู้บังคับบัญชา

กิจกรรม ของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศและคำสั่ง

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
เพิ่มเติม

ข่าวรับสมัคร

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
เพิ่มเติม

จัดซื้อจัดจ้าง/แผน/ตัวชี้วัด

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
เพิ่มเติม

ติดต่อเรา

แผนที่กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2

ที่ตั้งหน่วยงาน

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จว.เชียงใหม่ 50300

ติดต่อเรา

เบอร์โทร 053339236
อีเมล Tourist.pol2.4@gmail.com

bottom of page