top of page

Wed, Apr 13

|

วัดทุ่งลาดหญ้า

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ

1.จัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 2.จัดให้มีการให้ความรู้เรื่อง “การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ” 3.จัดให้มีเทศน์ 1 กัณฑ์ 4.มีการแสดงโชว์เพลงพื้นบ้าน เช่น ลูกช่วง รำกลองยาว ออกกำลังกายด้วยวิถีแบบไทยและกีฬาพื้นบ้านตะกร้อห่วง 5.จัดให้มีการเลี้ยงอาหารสำหรับผู้สูงอายุ 6.จัดให้มีการรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
ดูอีเวนท์อื่น

Time & Location

Apr 13, 2022, 6:00 AM

วัดทุ่งลาดหญ้า, หมู่ 1, ตําบลลาดหญา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี, 71190 ตำบล ลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71190 ประเทศไทย

Share this event

bottom of page