top of page

Sun, May 01

|

หน่วยพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนค

น้ำตกผาตาด

1.เที่ยวชม เล่นน้ำหมายเหตุขึ้นอยู่กับสถานการร์น้ำป่า สัตว์ป่าบุกรุก ภัยพิบัติต่างๆ ฯลฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้

Time & Location

May 01, 2022, 7:00 PM – May 31, 2022, 11:00 PM

หน่วยพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนค, MQ2F+2F3 ตำบล หินดาด อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี ประเทศไทย

Share this event

bottom of page