top of page

Thu, Dec 01

|

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา เขตกำแพงแสน

งานเกษตรกำแพงแสน

จัดแสดงนิทรรศการ ความรู้ งานวิจัย มีการออกร้านค้า มากมาย

Time & Location

Dec 01, 2022, 7:00 PM – Dec 10, 2022, 11:00 PM

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา เขตกำแพงแสน, 2XCR+P3 ตำบล กำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Share this event

bottom of page