top of page

Tue, Nov 15

|

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

งานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้ำจอมพล และรำลึกถึงการเสด็จประพาสถ้ำจอมพลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 รวมทั้งจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลน มีกิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง การแข่งขันปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล การเดินขึ้นเขาจอมพลชมวิวเมืองจอมบึง การปั่นจักรยานเที่ยวชมสวนรุกขชาติ

Time & Location

Nov 15, 2022, 7:00 PM

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 46 ตำบล จอมบึง อำเภอ จอมบึง ราชบุรี 70150 ประเทศไทย

About the event

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้ำจอมพล และรำลึกถึงการเสด็จประพาสถ้ำจอมพลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 รวมทั้งจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลน มีกิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง การแข่งขันปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล การเดินขึ้นเขาจอมพลชมวิวเมืองจอมบึง การปั่นจักรยานเที่ยวชมสวนรุกขชาติและบริเวณรอบถ้ำจอมพล การแข่งขันกีฬา การแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักศึกษา และการจำหน่ายสินค้าราคาถูก 

Share this event

bottom of page