top of page

Sat, Apr 16

|

วัดหวายเหนียว

งานประเพณีสงกรานต์

-จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ (ช่วงเช้า) กิจกรรมสรงน้ำพระ (ช่วงเย็น)

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
ดูอีเวนท์อื่น

Time & Location

Apr 16, 2022, 6:00 AM – Apr 17, 2022, 8:00 PM

วัดหวายเหนียว, 162 ตำบล หวายเหนียว อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 ประเทศไทย

Share this event

bottom of page