top of page

Fri, Dec 23

|

วัดทิพย์สุคนธาราม

พิธีสมโภชพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ในพระบรมราชินูปถัมภ์

งานประจำปี

Time & Location

Dec 23, 2022, 7:00 PM

วัดทิพย์สุคนธาราม, 8PJ3+5QJ วัดทิพย์สุคนธาราม, ถนนอู่ทอง-บ่อพลอย, ตำบล ดอนแสลบ อำเภอ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 71170 ประเทศไทย

Share this event

bottom of page