top of page

Sun, May 01

|

ัวัดทิพย์สุคนธาราม

พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์

สักการบูชาพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์

Time & Location

May 01, 2022, 7:00 PM – Dec 31, 2022, 11:00 PM

ัวัดทิพย์สุคนธาราม, 8PJ3+5QJ วัดทิพย์สุคนธาราม, ถนนอู่ทอง-บ่อพลอย, ตำบล ดอนแสลบ อำเภอ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 71170 ประเทศไทย

Share this event

bottom of page