top of page

Sat, Apr 16

|

หอประชุมโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

ประเพณีแห่พระ ชักพระ สรงน้ำพระ ถวายบัวแดง หลวงพ่อนาคแดง หลวงพ่อขุนด่าน และประเพณีแห่พระ

หอประชุมโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
ดูอีเวนท์อื่น

Time & Location

Apr 16, 2022, 7:00 PM

หอประชุมโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง, RMQV+WPV ตำบล หนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180 ประเทศไทย

Share this event

bottom of page