top of page

Mon, Nov 07

|

วัดท่ามะกา

ประเพณีลอยกระทง

ชมกระทงใหญ่กลางน้ า การประกวดกระทง การแสดงกลุ่ม ชมรมรักษ์สุขภาพ การออกร้านขายของ

Time & Location

Nov 07, 2022, 7:00 PM

วัดท่ามะกา, WQ98+CC3 ตำบล ท่ามะกา อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 ประเทศไทย

Share this event

bottom of page