top of page

Tue, Nov 01

|

บ้านพระแท่น

วันออกพรรษา

ตักบาตรเทโวบริเวณพระอุโบสถ มีการอัญเชิญพระพุทธรูปเป็นผู้นำแถวพระภิกษุในการออก บิณฑบาตร

Time & Location

Nov 01, 2022, 7:00 PM – Nov 30, 2022, 11:00 PM

บ้านพระแท่น, 2QMQ+CWQ ตำบล พระแท่น อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 71130 ประเทศไทย

Share this event

bottom of page