top of page

Tue, Nov 08

|

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วันลอยกระทง

กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

Time & Location

Nov 08, 2022, 7:00 PM

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง , ซอย เทศบาล 28 ตำบล ท่าม่วง อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 ประเทศไทย

Share this event

bottom of page